co2
Povezave
 

Na tej podstrani predstavljamo povezave na pomembnejše slovenske in tuje institucije ter organizacije, ključne slovenske in tuje dokumente s področja zniževanja izpustov TGP in strani za izračun ogljičnega ter okoljskega odtisa.

SLOVENSKI DOKUMENTI


MEDNARODNI DOKUMENTI

 

INTERAKTIVNO

Kalkulator za izračun ogljičnega odtisa posameznika ali gospodinjstva

Kalkulator za izračun okoljskega odtisa


SLOVENSKE INSTITUCIJE

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za infrastrukturo

Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni zbor Republike Slovenije

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad

Agencija Republike Slovenije za okolje

Urbanistični inštitut RS


MEDNARODNE INSTITUCIJE

Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno ukrepanje

Evropska komisija

Evropski parlament

Evropska agencija za okolje

Medvladni panel za podnebne spremembe

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja

Program Združenih narodov za okolje


NEVLADNE ORGANIZACIJE

Umanotera

Focus

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za trajnostni razvoj

Cipra Slovenija

Slovenski E- forum

Ekologi brez meja

Članice mreže Plan B za Slovenijo

European Environmental Bureau (EEB)

Friends of The Earth

The Climate Reality Project

The World Resources Institute (WRI)


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.