co2

Projektne aktivnosti

- evidentiranje in izbor dobrih praks

- priprava opisov dobrih praks

- aktivno upravljanje spletnega mesta www.slovenija-co2.si

- priprava katalogov dobrih praks in video gradiv

- priprava priporočil ključnim institucijam za pospeševanje širjenja dobrih praks

- terenski ogledi dobrih praks

- predstavitve dobrih praks in njihovih koristi na dogodkih

- aktivno delo z mediji

- izgradnja skupnosti v družabnih medijih

- promocija projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.