co2

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse 2015-2016

Projekt se je začel z evidentiranjem obstoječih dobrih praks v Sloveniji po prednostnih področjih: (1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb, (2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi, (3) ekološko kmetijstvo, (4) trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine (5) trajnostna mobilnost, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) prilagajanje na podnebne spremembe.

Od novembra 2015 do avgusta 2016 so sledile podrobnejše predstavitve na spletu in družabnih omrežjih. Ciljne skupine projekta so bili podjetja, občine in mladi. V zaključni fazi je bila pripravljena evalvacija.

V času projekta sta nastala tudi katalog 23 navdihujočih dobrih praks zniževanja izpustov CO2 in video Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

 

 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.