co2

Projektna skupina

2015 – 2016:

Gaja Brecelj (Umanotera), vodja projekta in komuniciranja

dr. Renata Karba (Umanotera), področje v projektu: trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine

Bojan Žnidaršič (VITRA Center za uravnotežen razvoj), področje v projektu: energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb

dr. Aljaž Plevnik (Urbanistični inštitut RS), področje v projektu: trajnostna mobilnost

Jernej Stritih (Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.), področji v projektu: prilagajanje na podnebne spremembe ter trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi

dr. Anamarija Slabe (Inštitut za trajnostni razvoj), področje v projektu: ekološko kmetijstvo

Vida Ogorelec (Vida Ogorelec, poslovno svetovanje in moderiranje s.p.), področje v projektu: trajnostna proizvodnja in potrošnja

2013:

Vida Ogorelec (Umanotera), vodja projekta

Karmen Kogoj Ogris (Umanotera), vodja komuniciranja

mag. Tanja Cegnar (Agencija RS za okolje), področje v projektu: prilagajanje na podnebne spremembe

dr. Franc Pohleven (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), področje v projektu: vrednostna veriga lesa

Anamarija Slabe (Inštitut za trajnostni razvoj), področje v projektu: ekološko kmetijstvo

dr. Sašo Medved (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, področje v projektu: trajnostna energetika

dr. Aljaž Plevnik (Urbanistični inštitut RS), področje v projektu: trajnostna mobilnost

Vida Ogorelec (Umanotera), področje v projektu: trajnostna proizvodnja in potrošnja

2012:

Vida Ogorelec (Umanotera), vodja projekta

Karmen Kogoj Ogris (Umanotera), vodja komuniciranja

dr. Lučka Kajfež Bogataj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), področje v projektu: prilagajanje na podnebne spremembe

dr. Franc Pohleven (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), področje v projektu: vrednostna veriga lesa

Anamarija Slabe (Inštitut za trajnostni razvoj), področje v projektu: trajnostni razvoj podeželja in ekološko kmetovanje

dr. Sašo Medved (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, področje v projektu: obnovljivi viri in učinkovita raba energije

dr. Aljaž Plevnik (Urbanistični inštitut RS), področje v projektu: trajnostna mobilnost

Vida Ogorelec (Umanotera), področje v projektu: trajnostna proizvodnja in potrošnja


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.