co2

Sporočila za javnost in gradiva 2013

Slovenija gradi vetrnice, predstavitev in ogled vetrnice v Dolenji vasi in na Razdrtem, 19. september 2013 (doc), ppt predstavitve

Nacionalni program industrijske simbioze (NISP), 17. september 2013 (doc), ppt predstavitve

Predstavitev Prometne strategije občine Ljutomer in ogled inovativnih praks trajnostne mobilnosti v Gradcu, 12. september 2013 (doc), ppt predstavitve (LjutomerGradec)

Celostne rešitve na dolenjskih ekoloških kmetijah, 10. september 2013 (doc), ppt predstavitve (Ekološka kmetija KastelicEkološka kmetija Černelič)

Energetska sanacija: dobre prakse v lokalnih skupnostih, 12. junij 2013 (doc), ppt predstavitve (Bolnišnica SežanaPrenova naselja PlaninaEnergetski koncept v Herleenu)

Proizvodno predelovalni obrati lesa v Avstriji, 6. junij 2013 (doc), ppt predstavitve

Prilagajanje na podnebne spremembe, 30. maj 2013 (doc), ppt predstavitve (EEAProtipoplavni nasip v Slovenj Gradcu)

Trajnostni razvoj podeželja, 23. maj 2013 (doc), ppt predstavitve (ŠentrupertZadruga Jarina,Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku)

Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja, 14. maj 2013 (doc),ppt predstavitve

Gradnja nizkoenergijskih lesenih stavb, 24. april 2013 (doc), ppt predstavitve (vrtec PreddvorEko Produkt)

Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti, 23. april 2013 (doc),ppt predstavitve

Ekosocialna kmetija Korenika, 18. april 2013(doc), ppt predstavitve

Intervju z vodjo projekta, januar 2013 (doc)

Gradivo za medije - kratki opisi dobrih praks, 5. marec 2013 (doc)

Sporočilo za medije, 5. marec 2013 (doc)


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.