co2

Sporočila za javnost in gradiva 2012

Novinarska konferenca za predstavitev Priporočil za vključitev primerov dobrih praks v širše programe za soočanje s podnebnimi spremembami in spodbujanje trajnostnega razvoja, Ljubljana, 21. september 2012.
Sporočilo za medije 

Zeleni turizem v Alpah kot razvojna priložnost, ogled, 13.6.2012.
Sporočilo za medije 
Informativni list Čadrg 
Informativni list Bohinj Park Hotel 

Center predelave lesa in lesene skeletne hiše DAMAHAUS, predstavitev, 31.5.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list 

Šolski ekovrtovi, posvet in predstavitev, 29.5.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Šolski ekovrtovi 

Učinkovita raba energije v občinah in mehanizmi financiranja, posvet, 24.4.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Energetska prenova večjih stavb v Občini Jesenice 
Informativni list Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in prihranki v Kranju 

Obnovljivi viri energije: iz raziskav v prakso, študijski obisk, 12.3.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list DOLBS Vransko 
Informativni list Združenje slovenske fotovoltaične industrije 
Informativni list OLEA Zagorje 

Partnerstva za ekološko kmetijstvo, zeleno javno naročanje in regionalni razvoj, posvet, 11.4. 2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Lokalna ekološka živila v rimskih šolah in vrtcih 
Informativni list Partnersko ekološko kmetijstvo 

Ekopark Hartberg in Center predelave lesa HIZ Zeltweg, študijski obisk, 20.3.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Ekopark Hartberg 
Informativni list HIZ Zeltweg 

Posvet Trajnostna mobilnost: dobre prakse, 6.3.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Trajnostna mobilnost v Ljubljani 
Informativni list Videokonference nadomeščajo službene poti 
Informativni list Carpooling 

Predstavitev Zeleno javno naročanje na Dunaju, študijski obisk Dunaja, 14.2.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Zeleno javno naročanje na Dunaju 

Posvet in predstavitev Centra ponovne uporabe Tuncovec pri Rogaški Slatini, 3.3.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list Center ponovne uporabe Tuncovec 

Posvet Prilagajanje na podnebne spremembedobre prakse, Ig, 25.1.2012:
Sporočilo za medije 
Informativni list "Uspešno ukrepanje ob neurju 2010" 
Informativni list "Program Združenega kraljestva za podporo prilagajanju" 

Novinarska konferenca, Ljubljana, 9.11.2011:
Sporočilo za medije  
Gradivo za medije  
Izbor in utemeljitev izbora dobrih praks 

Sporočilo za medije ob začetku evidentiranja dobrih praks, september 2011  

Intervju z vodjo projekta  

Izjave članov projektne skupine in partnerjev projekta  


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.