co2

Dokumenti projekta 2015 - 2016

  • Katalog dobrih praks 2015, december 2015 (pdf)
  • Vabilo k evidentiranju dobrih praks, avgust 2015 (pdf)
  • Smernice za evidentiranje dobrih praks, avgust 2015 (pdf)
  • Obrazec za opis dobre prakse, avgust 2015 (pdf)

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.