co2

Dokumenti projekta 2013

Katalog dobrih praks 2013 (pdf)

Priporočila odločevalcem za nadaljnje širjenje dobrih praks 2013 (pdf)

Predstavitve z zaključnega dogodka 26. 11. 2013 v Državnem svetu:

  • Renata Karba, Umanotera: Znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzivi politike (pdf)
  • Gregor Vertačnik, ARSO: Peto poročilo IPCC in projekt Podnebna spremenljivost Slovenije (pdf)
  • Andrej Kranjc, MKO: Mednarodna podnebna dogajanja - po Varšavi in vključenost Slovenije (pdf)
  • Nives Nared, MKO: Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2020 (pdf)

Sporočila zaključnega posveta s 26. 11. 2013 (pdf)


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.