co2

Dokumenti projekta 2012

Katalog dobrih praks 2012, 12. 9. 2012 

Priporočila odločevalcem za nadaljnje širjenje dobrih praks, 12.7.2012  

Izbor in utemeljitev izbora dobrih praks, 9.11.2011 

Vabilo k evidentiranju dobrih praks, september 2011 

Smernice za evidentiranje dobrih praks, september 2011  

Obrazec za opis dobre prakse, seprember 2011  

 

 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.