co2

Goriška lokalna energetska agencija

GOLEAGoriška lokalna energetska agencija (GOLEA) kot energetski manager aktivno dela s 23 občinami v Primorski regiji. Opravljajo razvojne, raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter pri tem promovirajo in pospešujejo stalno izboljševanje energetske učinkovitosti (URE) ter uvajanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE) z usmeritvijo k maksimiranju lokalne energetske samooskrbe regije in krepitvi blaginje tukaj živečih ljudi.

Uspešnost agencije se odraža v priznanjih En.občina za energetsko najbolj učinkovite občine, ki so jih prejele občine Miren-Kostanjevica (2011), Tolmin (2012), Divača (2013) in Brda (2015). Značilnost agencije je celovitost pristopa z nudenjem neodvisne strokovne pomoči pri izvedbi organizacijskih ukrepov in investicij v URE in OVE ter s spremljanjem doseženih učinkov.

Uspešno širijo znanja na zrelih in inovativnih tehnologijah obnovljive energije. Primeri uspešno izvedenih projektov so sončna elektrarna na protihrupni ograji ob hitri cesti Vrtojba - Selo, solarni hladilni sistem v vrtcu v občini Piran, prenova 12 kotlovnic na biomaso, ki skupaj ogrevajo 29 objektov, šest sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ter energetska sanacija 7 objektov: prenova 5 streh, 6 fasad in stavbnega pohištva na 7 objektih.

Osredotočajo se tudi na sisteme trajnostne mobilnosti v primorskih občinah, izredno aktivni pa so na področju ozaveščanja in izobraževanja o nacionalnih energetskih politikah ter razpoložljivih spodbudah za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije za lokalne skupnosti in državljane. Izvajajo obsežen izobraževalni program v podjetjih ter osnovnih in srednjih šolah. Energetsko opismenjevanje je doseglo preko 20.000 učencev in učiteljev.

Svojo dejavnost izpopolnjujejo in širijo s sodelovanjem v številnih evropskih projektih na področju URE in OVE. Pozornost so zbudili z inovativnim modelom izvajanja energetske prenove javnih objektov in javne infrastrukture brez lastnih finančnih sredstev občin. Tako je že opravljena sanacija javne razsvetljave v občinah Brda in Miren - Kostanjevica.

Kontakt:

GOLEA - Goriška lokalna energetska agencija, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.golea.si

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.