co2

Aktivirano biooglje

Aktivirano biooglje

Ograček d.o.o. je spin-off Centra za ravnanje z odpadki Puconci. Podjetje je nastalo iz raziskovalne skupine Zeleni rudnik Pomurja, ki je bila ustanovljena leta 2013. Ponuja storitve in izdelke za vrtičkarje in kmetovalce v zvezi s kakovostjo tal, med njimi tudi aktivirano biooglje, ki izboljšuje kakovost tal in ima še druge koristne učinke.

Kmetijstvo je v globalnem merilu eden najpomembnejših virov izpustov toplogrednih plinov. Posledice sodobnih praks kmetijske rabe tal, ki jih vodi načelo čim večjih donosov, so poleg tega zmanjšanje kakovosti vode, porušeni naravni habitati in osiromašena tla, v katerih so umetna gnojila in pesticidi uničili življenje. Zemlja je po intenzivnem kmetijstvu kisla, humusna bilanca nizka, založenost z minerali je skoraj nična. Obdelovalne površine so izčrpane, brez dodajanja umetnih gnojil in uporabe pesticidov ne dajejo več pridelka. V takšni zemlji ne more zrasti zdrava hrana.

Dodajanje aktiviranega biooglja ima blagodejne in dolgoročne učinke na ravnovesje tal. Izboljšuje zadrževanje vode, ionsko izmenjevalno kapaciteto tal, njegova porozna struktura pa nudi habitate za koristne talne mikroorganizme in tako spodbuja in podpira življenje v tleh. Biooglje je ostanek kogeneracije električne in toplotne energije iz lesnih peletov s postopkom pirolize. Ogljik, ki bi pri izgorevanju lesa ob prisotnosti kisika šel v zrak v obliki CO2, se pri pirolizi shrani v oglju. Ko takšno oglje vgradimo v tla, shranimo ogljik v tleh in preprečimo uhajanje v atmosfero. Biooglje samo po sebi je le ogrodje, niša in habitat, ki ga je potrebno pred vgrajevanjem v tla aktivirati s hranili, minerali in mikroorganizmi.

Aktivirano biooglje prinaša veliko koristi za same lastnosti, strukturo in živost tal. Zato ima potencial izboljševalca tal. Na področju rastnih substratov lahko nadomesti šoto, pridobivanje katere je netrajnostno in škodljivo za okolje ter naravne habitate.

Vsebnost ogljika v aktiviranem biooglju je vsaj 50 %, ogljik je stabilno uskladiščen za več sto let. Biooglje pospešuje nastanek humusa, kar izboljša rodovitnost tal, zaradi česar tla postanejo boljši shranjevalec ogljika.

Prispevek k prilagajanju na podnebne spremembe:
Biooglje pospešuje izgradnjo humusa in tako izboljšuje rodovitnosti tal. To je še posebej pomembno ob vremenskih neprilikah kot so suše, nalivi in nihanja temperatur.

Biooglje izboljša zadrževanje vode v tleh ter zmanjša potrebo po zalivanju. Tla so tako bolje prilagojena na spremenjeno razporeditev  in količino padavin.

Prispevek h gospodarskim in socialnim ciljem:
Ograček d.o.o. zagotavlja delovna mesta za mlade z visoko izobrazbo na podeželju.

Z aktiviranim bioogljem naslavljajo predvsem sonaravne vrtičkarje, ki s svojo dejavnostjo izboljšujejo kakovost življenja in pomembno prispevajo k pridelavi zdrave hrane.

Tla so neobnovljivi naravni vir neprecenljivega socialno-ekonomskega in okoljskega pomena, ki nam zagotavlja hrano, biomaso in surovine. Kakovost tal je prepoznana kot ključni dejavnik konkurenčnosti EU, pri čemer pa je degradacija tal v Evropi resen problem.

Proizvodnja aktiviranega biooglja je primer industrijske simbioze, saj kot surovino uporablja oglje, ki je odpadek energetske izrabe lesne biomase.   

Kontakt:

Ograček d.o.o., Vaneča 81/A, 9201 Puconci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ogracek.si


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.