co2

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Društvo išče trajnostne rešitve za različne družbene izzive. V dovršenem in prepoznavnem slogu jih udejanja v obliki avtorskih izdelkov, aktivističnih dogodkov in profesionalnih storitev na področju preprečevanja nastajanja in ponovne uporabe odpadkov. Pri tem uporablja presežne, odpadne in naravne materiale iz lokalnega okolja in zaposluje osebe s posebnimi potrebami. 

Smetumet je nevladna, neprofitna organizacija, »rojena« leta 2007, ki deluje v javnem interesu. Ustanovljena je kot posledica kritičnega razmišljanja in prevpraševanja smetenja, vsakdanjih navad in načinov sodobnega življenja. Delovanje društva temelji na močnih ekoloških in etičnih načelih, njegov namen je osveščanje čim širše populacije preko praktičnega in uporabnega dela.

Razvijajo, oblikujejo in proizvajajo lastno linijo unikatnih recikliranih izdelkov, kot so torbe, vrečke za večkratno uporabo, svetila, nakit ipd. Izvajajo delavnice za globalno učenje z odpadnimi in naravnimi materiali za otroke, mladino in odrasle. Izdelujejo poslovna in osebna darila ter promocijski material za podjetja in organizacije iz njihovih lokalno zbranih odpadnih materialov. Javnost pozivajo k sodelovanju pri zbiranju najrazličnejših odpadkov za lokalno predelavo. Prirejajo razstavne dogodke, modne revije, javne intervencije ter t. i. dejavnice, kjer z udeleženci aktivno spreminjajo ožje okolje. Ukvarjajo se tudi z opremljanjem prostorov z lokalno zbranim odpadnim pohištvom.

Pri svojem delu sodelujejo in se povezujejo s sorodnimi organizacijami, svoje koncepte pa širijo tudi z gostovanjem na okroglih mizah, seminarjih, konferencah, festivalih, šolskih, vrtčevskih in drugih prireditvah ter s predstavitvami v medijih. V Ljubljani imajo svojo trgovino – Smetumet Zibko, ki je hkrati tudi galerija, pisarna, delavnica, zbirni center, predavalnica, knjižnica, prodajalnica, čajnica, atelje, skladišče, info točka, ustvarjalnica, čakalnica, predelovalnica ter prostor za kreativno razpravo in razmislek o svetu, ljudeh, stvareh, smeteh. 

Ukrepi in načini dela za zmanjšanje okoljskega odtisa izdelkov:

-          zbiranje materialov ter proizvodnja sta lokalna (manj prevozov, podpiranje lokalnih rokodelcev, obrtnikov);

-          uporaba odpadnih materialov (ni potrebno pridobivanje novih materialov, ne porabljajo se osnovne surovine, zmanjša se količina odločenih odpadkov );

-          reciklaža odpadnih materialov je ročna in lokalna;

-          čiščenje materialov je ročno, z minimalno porabo vode in energije ter ekološkimi čistili;

-          proizvodnja je ročna, z minimalno porabo energije;

-          izdelki so trpežni in ojačani z namenom, da je njihova življenjska doba dolga;

-          nudijo brezplačna popravila izdelkov, da jim dobo uporabe še podaljšajo;

-          materiale čim manj spajajo, da je izdelke po končani uporabi laže primerno sortirati (kompostiranje ali razvrstitev v primeren zabojnik za specifično reciklažo);

-          izdelki so zasnovani tudi tako, da se z njihovo uporabo spremeni vsakdanje navade uporabnikov.

Prispevek h gospodarskim in socialnim ciljem:

Smetumet ima status socialnega podjetja. Zaposlujejo invalidne osebe. V svojih projektih se ukvarjajo s socialnimi / etičnimi temami, kot so pravična trgovina, vključenost oseb s posebnimi potrebami, dostopnost za vse ipd. 

 

Nosece vrece


Kontakt:

Kulturno ekološko društvo Smetumet, Celovška 53, 1000 Ljubljana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.smetumet.com

 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.