co2

Preureditev soseske v Ljutomeru v območje umirjenega prometa

Preureditev soseske Juršovka v Ljutomeru

 

JurškovaUreditev soseske Juršovka kot območja prijaznega prometa je eden izmed ukrepov, ki jih je Občina Ljutomer opredelila v Prometni strategiji leta 2012, s katero se je občina uvrstila med tri najboljše Celostne prometne strategije v EU za leto 2013. Gre za pilotni projekt preurejanja stanovanjskih sosesk v bolj prijazne in privlačne, z visokim deležem nemotoriziranih potovanj. V njem so preizkušene dobre prakse v EU, saj ima občina ambicijo, da preureditev postane vzor bodočim ureditvam stanovanjskih območij v Sloveniji in tem delu Evrope.

Osnovni princip prometne preureditve Juršovke je znižanje hitrosti motornega prometa na vseh ulicah v soseski na 30 km/h ali manj ter vzpostavitev varnega okolja za pešce in kolesarje. Hitrost je umirjena s preureditvijo uličnega prostora – z zožitvami s pomočjo označenih parkirišč ali z zelenimi otoki. Križišča v soseski so preurejena v mini krožišča, kar znižuje hitrosti, povečuje varnost srečevanja vozil in zmanjšuje privlačnost prevažanja z avtomobili. Parkiranje je dovoljeno le na lastnih parkiriščih in na označenih prostorih na cestišču, ki so enakomerno razporejeni po celotnem naselju. Glavna ulica skozi naselje ima v celotnem poteku enostranski pločnik. Vse ostale stranske ulice so urejene kot območja umirjenega prometa brez pločnikov, kjer je hitrost tako umirjena (do 10 km/h), da lahko pešci in kolesarji varno uporabljajo celo širino ulice. Na stranskih ulicah so zeleni otoki opremljeni z otroškimi igrali ali klopmi. Nizke hitrosti omogočajo varno kolesarjenje povsod, brez posebej označenih kolesarskih stez.

Projekt preureditve je potekal v redni komunikaciji in z večkratnim vključevanjem prebivalcev soseske. Izvedeni so bili intervjuji, ankete, delavnica in javna razgrnitev. V soseski je bilo izvedeno štetje prometa in merjenje hitrosti ter vzpostavljena dobra podatkovna podlaga za spremljanje uspešnosti projekta v prihodnje.

Osnovna ideja preurejanja sosesk v območja prijaznega prometa je spodbujanje rabe trajnostnih prevoznih načinov v občinah, pri tem pa so energetski prihranki in zmanjšanje emisij CO2 v ospredju.


Kontakt:

Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.obcinaljutomer.si


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.