co2

Trajnostna mobilnost

Področje prometa je eden glavnih virov izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji, kar lahko pripišemo geografski legi Slovenije kot tranzitni državi in neurejenosti železniških povezav, ki spodbujajo naraščanje cestnega prometa. V urbanih in drugih okoljih z velikimi gostotami prometa je postal promet glavni onesnaževalec ozračja (predvsem s prašnimi delci, dušikovimi oksidi in ozonom) in zelo pomemben dejavnik preoblikovanja prostora. Skoraj popolna odvisnost motoriziranega prometa od fosilnih goriv ga uvršča med največje vire toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe.
Zato je v Sloveniji nujno spodbujati, promovirati in razširjati dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti.

Področje načrtovanja in upravljanja trajnostne mobilnosti v Sloveniji v splošnem zaostaja za 10-20 let za ravnjo razvitejših držav Zahodne Evrope. Tako stanje je značilnost vseh prostorskih ravni, a se hitreje izboljšuje predvsem na lokalni ravni, kjer se pojavljajo posamezni primeri ukrepov, ki sledijo sodobnim trendom in nagovarjajo tudi podnebne spremembe kot enega osrednjih vodil trajnostnega načrtovanja mobilnosti. V večini primerov gre za rezultate sodelovanj na različnih evropskih projektih. V zadnjih letih je na tem področju najbolj aktivna Ljubljana, sledi Maribor, posamezne aktivnosti pa so razpršene po celi Sloveniji.

V Sloveniji je največ aktivnosti za promocijo dobrih praks strnjenih v EU tednu mobilnosti, ki vsako leto sredi septembra poteka tudi v vrsti slovenskih mest. V zadnjih letih se s trajnostno mobilnostjo na lokalni ravni aktivneje ukvarja tudi Ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja spodbude za trajnostno načrtovanje mobilnosti v občinah. V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 ima načrtovana sredstva za izdelavo cca 30 celostnih prometnih strategij in za sofinanciranje izvajanja ukrepov teh strategij. Pričakuje se, da bo ta intervencija pomembno spremenila načrtovanje mobilnosti v mnogih slovenskih občinah.

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.