co2

Javno podjetje Snaga

 

Javno podjetje SnagaPodjetje Snaga – nekoč sinonim za pobiranje smeti – postaja vodilno podjetje v južnem delu EU na področju gospodarjenja z odpadki. Z uvajanjem novih tehnologij je energija sestavni del njihovega poslovanja. Enako velja za okoljski segment, kjer je posebna skrb posvečena kvaliteti zraka in izcednih voda iz odlagališč. Snaga je podjetje, ki ob osnovno dejavnost – ravnanje z odpadki – vešče dodaja še druge aktivnosti, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), ki poteka od leta 2009, je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. V njem sodeluje 37 občin, zato je regijski center tudi primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter dobra osnova občinam, da postanejo del mreže Zero Waste.

Na odlagališču s pomočjo zbiralnikov zajemajo deponijski plin, ki nastaja pri razkroju odpadkov. Večinoma je sestavljen iz metana in ogljikovega dioksida. Zaradi negativnega vpliva deponijskega plina na ozračje in podtalnico je njegova uporaba v energetske namene vse bolj pomembna. Vsako leto zberejo 12 milijonov m3 bioplina, ki ga v plinski elektrarni predelajo v električno energijo. S pridobljeno energijo odlagališče pokrije svoje potrebe po elektriki, večji delež pa gre v omrežje.

Snaga uvaja tudi smetarska vozila na zemeljski plin. Poleg tega, da so občutno tišja od dizelskih vozil, je tudi strošek goriva pri vozilih na plin za približno 20 odstotkov nižji kot pri dizelskih vozilih. Z optimizacijo poti smetarskih tovornjakov so dosegli dodatno zmanjšanje porabe goriva za 20 %, ob tem pa so se količine ločeno zbranih odpadkov pomembno povišale.

Novi objekti Snage (garderobno sanitarni objekt, servisne delavnice, skladišče, parkirišče za komunalna vozila z nadstrešnicami) so zasnovani po načelih trajnostne gradnje. Ogrevajo se preko toplovoda z odlagališča nenevarnih odpadkov, kjer se za ogrevanje vode izkorišča odpadno toploto pri proizvodnji električne energije iz deponijskega plina. Objekti imajo zeleno streho z ekstenzivno ozelenitvijo, ki prispeva k zmanjševanju temperaturnih razlik ter povečanju deleža zelenih površin na zgrajenem kompleksu. Hkrati strešne površine nadstrešnic služijo za lovljenje meteorne vode. Zajeta deževnica se uporablja za pranje tovornih vozil, s čimer se pomembno zmanjša poraba pitne vode iz vodovoda. Objekti se oskrbujejo z energijo iz lastne sončne elektrarne moči 250 KW, ki je postavljena na nadstrešnicah nad parkiriščem tovornih vozil.

 

Kontakt:

Javno podjetje Snaga

Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.snaga.si


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.