co2

Mali naravni ukrepi za zadrževanje voda


Global Water Partnership za Srednjo in Vzhodno Evropo (GWP CEE) je mednarodna mreža, ki združuje več kot 160 partnerjev v 15 državah in se zavzema za napredek pri upravljanju z vodnimi viri za trajnostni in pravični razvoj. V okviru svojega Programa za sušo se zavzema za naravne male ukrepe za zadrževanje voda, ki lahko med mokrim obdobjem zadržujejo vodo v krajini, v primeru poplav pa upočasnijo poplavne valove.

Ti ukrepi obsegajo nasipe in zadrževalnike, obnovo mokrišč, pa tudi spremembe v gozdarski in kmetijski dejavnosti, in imajo naslednje učinke:

        zmanjšanje tveganja poplav,Zadrževalniki

        zmanjšanje tveganja suše in ohranjanje vodotokov,

        omogočanje namakanja v kmetijstvu,

        ohranjanje biodiverzitete,

        povečanje samočistilne sposobnosti voda,

        omogočajo rekreacijo.

Partnerji GWP CEE na podlagi izkušenj iz konkretnih primerov pripravljajo tehnične smernice za načrtovanje in gradnjo različnih tipov zadrževalnikov. Smernice so objavljene na spletnem naslovu www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/IDMP-CEE/IDMP-NSWRM-final-pdf-small.pdf, dobre prakse iz različnih držav Srednje in Vzhodne Evrope pa na naslovu www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/IDMP-CEE/IDMP-Case-Studies-final-pdf-small.pdf.

Primer tovrstnega večnamenskega zadrževalnika je v Podutiku pri Ljubljani na potoku Glinščica. V okviru raziskovalnega projekta Turas so mesto Ljubljana, Zdravstvena fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Inštitut za vode RS že obstoječi protipoplavni zadrževalnik v okviru ekoremediacije nadgradili z usedalnikom in umetnim mokriščem za čiščenje onesnažene vode, ki priteka iz okoliških naselij in vrtov. S tem so izboljšali samočistilno funkcijo, povečali biodiverziteto in za prihodnost omogočili povečanje zadrževanja poplavnih voda in izvajanje rekreacijske funkcije na območju zadrževalnika.


Kontakt:

Global Water Partnership CEE - Limnos podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o., Podlimbarskega 31,

1000 Ljubljana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.gwp.org/en/GWP-CEE


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.