co2

Mreža predelave lesa v Poljanski dolini

Mreža predelave lesa v Poljanski doliniPoljanska dolina je bogata z gozdovi, ki so večinoma v zasebni lasti. Na območju občin Gorenja vas – Poljane in Žiri se je razvila mreža za slovenske razmere izjemno uspešnih malih in srednjih podjetij na področju vrednostne verige lesa od žag, prodaje lesa do izdelave in vgradnje končnih izdelkov, kot so okna, stopnice, pohištvo, tesarske storitve, pa tudi biomase za ogrevanje (drva, peleti in sekanci iz lesnih ostankov).

Nekdanja žaga in primarna predelava Jelovice v Sovodnju deluje naprej v okviru podjetja Lesgal. Podjetje Breza Commerce, s skladiščem na območju nekdanjega rudnika urana v Todražu, se je razvilo v vodilnega lesnega trgovca, ki zagotavlja najrazličnejši les visoke kakovosti predelovalcem na območju celotne Slovenije.     M Sora in Lesko proizvajata lesena okna in vrata vrhunske kakovosti. Jezeršek je vodilni slovenski proizvajalec lesenih stopnic, ki večino svojih izdelkov proda v tujino. Poleg teh podjetij na področju Poljanske doline deluje cela vrsta mizarjev in tesarjev ter drugih z lesom povezanih podjetij.

Lesnopredelovalna podjetja v Poljanski dolini so primer delujoče zasebne pobude, ki zagotavlja trajnostni razvoj regije na področjih ohranjanja gozdov, zagotavljanja delovnih mest z zahtevano srednjo in visoko izobrazbo, pa tudi ohranjanja kulturne dediščine, povezane z lesom. Predelava lesa je industrija brez odpadkov, saj se lesni ostanki uporabijo kot obnovljiv vir energije.

Primer povezave v verigo od gozda do izdelka z visoko dodano vrednostjo je naveza Mizarstva Hladnik, ki odkupuje les od lastnikov gozdov in proizvaja lepljence za izdelavo oken in druge lesene polizdelke, in podjetja M Sora, ki v sodelovanju s podjetjem Silvaprodukt iz Ljubljane (zaščita lesa s termično modifikacijo, inovativni premazi na osnovi voska) proizvaja visoko energetsko učinkovita lesena okna. Ogljični odtis lesenega okna je 3,7-krat manjši od aluminijastega in dvakrat manjši od plastičnega. Okno zaradi odlične toplotne izolativnosti zmanjšuje porabo energentov za ogrevanje prostorov. Termično obdelana smrekovina ima za okoli 20 % boljše toplotne lastnosti od neobdelane. Okno ustreza zahtevam po visoki energijski učinkovitosti in dolgi življenjski dobi, kar je ključno pri gradnji pasivnih objektov.

Delujoča predelava lesa v lokalnem območju dviguje vrednost gozdov, saj lastnikom zagotavlja odkup kakovostnega lesa.

Prispevek k prilagajanju na podnebne spremembe:
Z rednim odkupom hlodovine se dviguje vrednosti zasebnih gozdov, kar lastnikom omogoča gojitvene ukrepe, s katerimi se povečuje stabilnost in odpornost gozdov na podnebne spremembe.

Prispevek h gospodarskim in socialnim ciljem:
Delovna mesta s srednjo in visoko izobrazbo na podeželju. Stopnja brezposelnosti je v Poljanski dolini bistveno nižja od slovenskega povprečja.


Kontakt:

M Sora d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.m-sora.si

 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.