co2

Biomasa Luče

 

Podjetje Biomasa je bilo ustanovljeno leta 1998 in je od takrat zraslo v vodilnega ponudnika biomase in z njo povezanih storitev in tehnologij pri nas. V Sloveniji in državah JV Evrope so uspešno vgradili že več kot 3000 delujočih sistemov ogrevanja na polena, sekance in pelete. Uspešno sodelujejo s številnimi projektantskimi in inštalaterskimi podjetji pri iskanju rešitev na področju ogrevanja novih objektov ter pri energetskih sanacijah obstoječih objektov, vse od enostanovanjskih hiš do večstanovanjskih naselij, javnih in industrijskih objektov ter daljinskih sistemov ogrevanja.

Dejavnosti podjetja so:

Biomasa Luče -       zastopstvo, prodaja, montaža in servis kotlov na lesno biomaso;
-       projektiranje in izvedba daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso;
-       prodaja oz. dobava toplote končnim porabnikom (lastni daljinski sistemi ogrevanja);
-       izdelava in prodaja lesne biomase (sekancev in peletov);
-       dobava in montaža naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz lesnega plina;
-       proizvodnja elektrike in toplote iz lesnega plina.

Leta 2014 so dokončali razvoj biomasnega centra Nazarje, katerega glavna dejavnost je predelava lesa za energetske namene. Z zmogljivimi stroji letno proizvedejo cca 170.000 nm3 zračno sušenih sekancev in 10.000 ton peletov. Predelava energentov je avtomatizirana in deluje 24 ur na dan ter zaposluje od 5 do 10 sodelavcev, odvisno od letnega časa. Poleg tega v BBC Nazarje poteka soproizvodnja toplote in elektrike iz lesnega plina. Sistem kogeneracije proizvede za 3.150 MWh električne energije. Proizvedeno toploto uporabljajo za sušenje lesnih goriv in s tem izboljšajo njihovo energijsko vrednost.

So izkušeni načrtovalci in izvajalci daljinskih sistemov ogrevanja na biomaso, saj so jih uspešno predali v uporabo že več kot 20 (Zapori Dob, Kranjska Gora, Rogla, GIIP Dravograd,  Šola in vrtec Šentrupert, Ivančna gorica, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod S. Stanislava Ljubljana, Luče, Mozirje, Ribnica, Metlika, Postojna, Solčava). Njihove izkušnje izhajajo tudi iz večletnega upravljanja več lastnih daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. V letu 2014 so v Sloveniji vgradili 41 naprav za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesnih sekancev in peletov.

Prispevek k prilagajanju na podnebne spremembe:
Možnost prodaje lesa pomaga lastnikom gozdov pri gojitvenih delih v gozdovih, s katerimi povečujejo stabilnost in odpornost gozdov.

Prispevek k drugim okoljskim ciljem:
Kakovostna oprema za kurjenje biomase, še posebej sistemi daljinskega ogrevanja znižajo onesnaženost lokalnega zraka.

Nagrade in priznanja:
Biomasa d.o.o. je bil finalist izbora za gazelo 2015 v Savinjsko-zasavski regiji.


Kontakt:

Biomasa d.o.o., Krnica 52, 3334 Luče

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.biomasa.si

 

Biomasa Luče2


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.