co2

Zadruga Dobrina

DobrinaZadruga Dobrina je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011 in je prejela projektno podporo v okviru programskega sklopa Urbane brazde, Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Temeljni namen zadruge Dobrina je razvoj malih kmetij in pravične trgovine z živili ter zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Njen namen je tudi povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva.

Zadrugo so ustanovili pridelovalci in predelovalci z majhnih tradicionalnih kmetij z območja Slovenskih goric, ki so se preusmerile v ekološko in integrirano kmetovanje. Na začetku so pobudniki zadruge manjšim kmetovalcem, ki so bili pripravljeni povečati obseg pridelave in so želeli boljši dostop do kupcev, nudili izobraževanja in usposabljanja za preusmeritev v ekološko kmetovanje. Pridružile so se jim tudi kmečke gospodinje, ki v krušnih pečeh pečejo kruh in gibanice, izdelujejo domače rezance in druge tradicionalne dobrote.

Zadruga danes z lokalno hrano preskrbuje več obratov javne prehrane, predvsem osnovne šole in vrtce v Mariboru. Za meščane Maribora, Lenarta ter Ptuja nudi tedenske zabojčke s svežo, lokalno pridelano zelenjavo. Nudi tudi kmečki catering.

Zadruga izvaja več tržnih dejavnosti za svoje člane, skrbi za splošno izobraževanje in ozaveščanje potencialnih kupcev o pomenu uživanja sveže, lokalno pridelane hrane. Skrbi tudi za promocijo in stik z različnimi skupinami kupcev. Vsi člani zadruge sicer ne kmetujejo ekološko, je pa to usmeritev, ki jo načrtno spodbujajo.

Zadruga vsako leto povečuje obseg delovanja – tako število vključenih pridelovalcev kot kupcev. S tem dokazuje, da je z dobro »zeleno« poslovno zamislijo možno uspešno poslovati tudi potem, ko so zagonska projektna sredstva porabljena.

 Kontakt:

Zadruga Dobrina - Zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o, Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski Dol

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zadruga-dobrina.si

 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.