co2

Zadruga Ajdna

AjdnaZadruga Ajdna je bila ustanovljena leta 2014 v sklopu projekta »lokalna samooskrba« sedmih občin Zgornje Gorenjske, katerega osnovni cilj je povečati količino v domačem okolju pridelane hrane, zlasti za otroke v vrtcih in šolah.

Zadruga združuje pridelovalce ekološke hrane z območja Zgornje Gorenjske, ki se želijo uveljaviti kot dobavitelji sveže, naravno pridelane hrane. Njihov skupni nastop na trgu omogoča raznolikost in zadostne količine pridelkov, ki jih lahko kot enoten ponudnik ponujajo vrtcem in šolam, pa tudi drugim potencialnim kupcem.

Cilji članov zadruge so povečanje stopnje samooskrbe Gorenjske, spodbujanje ekološkega kmetovanja ter ohranjanje zdravega življenjskega prostora prebivalcev Gorenjske, svoje poslanstvo pa vidijo v povezovanju kmetov v kooperativi, zagotavljanju vsestranske strokovne podpore in zagotavljanju poštenega odkupa njihovih pridelkov znotraj lokalnih skupnosti.

Za zagotavljanje zanesljive dobave dogovorjenih količin se je zadruga Ajdna povezala z Loško zadrugo ter radovljiško trgovino z lokalno hrano 18sedem3 in si s tem zagotovila zaledje, logistično podporo ter povezavo z že izkušenimi dobavitelji hrane za javne zavode in druge kupce. Zadružniki prodajajo na lokalnih tržnicah, kupce pa vabijo tudi v partnerski odnos, kjer imajo koristi tako pridelovalci kot porabniki, saj skupaj gradijo boljše medsebojne odnose in bolj povezano skupnost.

Pridelki zadružnikov so na voljo:
  • neposredno pri pridelovalcu, kjer lahko kupci po dogovoru naročijo pridelke iz nabora ponudbe ostalih pridelovalcev
  • z dostavo na dom, po dogovoru tudi redne dobave
  • v trgovini 18sedem3 v Radovljici
  • prek prednaročila živil za ozimnico za naslednjo sezono. 

Zadruga Ajdna je dober primer za druge občine in regije, kjer so ekološke kmetije še nepovezane ali premalo povezane pri svojih dejavnostih trženja in izobraževanja, oziroma kjer imajo šole in vrtci težave pri oskrbi z lokalnimi ekološkimi živili v skladu z obvezami, ki izhajajo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.Kontakt:

Zadruga Ajdna, Ovsiše 55, 4244 Podnart

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ajdna.si

 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.