co2

11. 5. 2016

Slovenska turistična organizacija je s ciljem povezovanja prizadevanj za ozelenitev turistične dejavnosti ter podpore turističnim ponudnikom in destinacijam pripravila Zeleno shemo slovenskega turizma.

Sporočilo za javnost: »Slovensko zeleno« se najbolje doživi počasi

14. 4. 2016

Umanotera s projektom Slovenija znižuje CO2: dobre prakse uvrstila med finaliste natečaja za energetske nagrade 2016, ki jih podeljuje časnik Finance v sklopu konference Dnevi energetikov, in sicer v kategoriji Promocijski projekt URE/OVE 2016.

To je priznanje tudi za vse nosilce dobrih praks, ki so nas inspirirali s svojim nizkoogljičnim delovanjem in ker dokazujejo, da številne praktične rešitve na terenu že obstajajo.

Od leta 2011, ko smo začeli s projektom, smo izbrali in promovirali 63 dobrih praks, dosegli 30.000 ogledov spletne strani in 200 objav v mediji, pripravili 30 video posnetkov in animiranih filmov, izvedli 33 terenskih ogledov dobrih praks, na katerih smo nagovorili 960 udeležencev. 

30. 3. 2016

Ker je ekološko pridelana in na lokalnem trgu prodana hrana podnebju najprijaznejši način preskrbe s hrano, predstavljamo tri dobre prakse, ki vsaka na svoj način povečuje delež domače, na sonaraven način pridelane hrane v prehrani Slovencev, hkrati pa si prizadeva zagotoviti pravično plačilo in preživetje tradicionalnih slovenskih kmetij.

Sporočilo za javnost: Tradicija, povezovanje, inovativnost – razvojne priložnosti ekološkega kmetijstva

13. 4. 2016

Lokalne skupnosti igrajo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb. Elektrika in ogrevanje za občinske zgradbe, občinski vozni park in ulična razsvetljava so področja, kjer imajo občine popoln nadzor in lahko samostojno uvajajo ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo energije iz obnovljivih virov.

Sporočilo za javnost: Trajnostna energetska tranzicija v lokalnih skupnostih

8. 3. 2016

Ravnanje z odpadki ima velik potencial na področju zniževanja porabe energije. Programu Zero Waste Slovenija, ki ga kot slovenska nacionalna organizacija koordinira Društvo Ekologi brez meja, se je pridružilo že 6 slovenskih občin. Zaradi  njihovega celovitega pristopa in doslednosti kot dobro prakso predstavljamo tudi javno podjetje Snaga.

Sporočilo za javnost: Slovenske občine odločno na poti v Zero Waste

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.