co2

3. 2. 2016

Letošnjo zimo zaznamujejo poročila o slabi kakovosti zraka v slovenskih mestih. Najbolj izpostavljeni so prebivalci urbanih središč, kjer je promet postal resna grožnja za okolje in kakovost življenja. Kot glavno orodje za zmanjšanje škodljivih vplivov prometa se v Evropi uveljavlja celostno prometno načrtovanje, ki poleg izboljšanja kakovosti zraka v mestih prispeva tudi k blaženju podnebnih sprememb, zmanjšanju hrupa, večji privlačnosti javnih prostorov in višji kakovosti bivanja. Kot dobre prakse zato predstavljamo ukrepe dveh občin: preureditev ljutomerske soseske Juršovka v območje umirjenega prometa in ozelenitev voznega parka uprave Mestne občine Ljubljana. Kot obetaven vzvod za povečanje števila slovenskih občin s celostnimi prometnimi strategijami pa je predstavljen program za spodbujanje trajnostne mobilnosti v občinah in regijah Ministrstva za infrastrukturo.

Sporočilo za javnost: Celostno prometno načrtovanje je seksi (sprememba)

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.