co2

15. 12. 2015

V decembru kot primer zasebne podjetniške pobude na temeljih z lesom povezane kulturne dediščine predstavljamo lesnopredelovalna podjetja v Poljanski dolini. Kot znanilec rušenja predsodkov o omejitvah lesene gradnje je predstavljena prva lesena pasivna večstanovanjska stavba v Sloveniji. Na področju energetske izrabe lesne biomase je predstavljen najuspešnejši slovenski ponudnik biomase, podjetje Biomasa iz Luč. O energetski izrabi lesa brez izpustov CO2 ter obetajoči tehnologiji za trajnostno kmetijstvo pa govori zgodba aktiviranega biooglja podjetja Ograček.

Sporočilo za javnost: To, da imamo veliko gozdov, je prednost za medvede, da se imajo kam skriti 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.