co2

9.11.2015

Dobre prakse so izbrane! Predstavili jih bomo medijem (16. november), potem pa bolj podrobno vsak mesec do avgusta. Dobre prakse govorijo o povezovanju v proizvodno-tržne verige, ki dodajajo vrednost lokalnim naravnim in človeškim potencialom ter povečujejo lokalno samooskrbo. Govorijo tudi o celovitih pristopih podjetij in občin ter povečevanju suverenosti pri upravljanju z lokalnimi življenjskimi viri. 


info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.